استون

پنج‌شنبه 25 آذر‌ماه سال 1389

استون

منبع:ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

شناسنامه
نام گذاری آیوپاک
پروپانون
نام های دیگر دی متیل کتون ، β-کتوپروپان
فرمول مولکولی
CH3COCH3
SMILES CC(=O)C
جرم مولی 58.09 g/mol
نما(ظاهر)

مایع بی رنگ
CAS number [67-64-1]

ویژگی ها
چگالی و فتن(حالت) فیزیکی
0.79 g/cm3, آبگونه(مایع)
حلالیت در آب
حل شدنی
دمای ذوب
-94.9 °C (178.2 K)
دمای جوش
56.3 °C (329.4 K)
توان اسیدی (pKa)
?
توان بازی (pKb)
?
چرخش دستگردی [?]D
? °
گران روی
0.32 cP در20 °C

ساختار
نمای مولکولی
سه گوش با دو راستا بر روی C=O
گشتاور دوقطبی
2.91 D

ترکیب های وابسته
کتون های وابسته
بوتانون
حلالهای وابسته
آب
اتانول
ایزوپروپانول
تولوئن
به جز بجش های گفته شده،داده های داده شده در باره ی ماده ها در سامه های استاندارد (در 25°C, 100 کیلو پاسکال) بسته ی داده های شیمیایی وسرزدنی ها(مرجع ها)ی ویکی پدیا اَسِتون یک ماده شیمیایی و یکی از لکه‌برها است.