چرا مس سبز می‌شود؟

شنبه 11 دی‌ماه سال 1389

مس به همان دلیلی سبز می‌شود که آهن زنگ می‌زند.
درست همانطور که هنگامی که آهن به طور آزاد در معرض هوا قرار می‌گیرد، زنگ می‌زند و بک لایه قرمز-نارنجی رنگ روی آن تشکیل می‌‌شود، مس نیز هنگامی که در معرض هوا قرار گیرد، دستخوش یک رشته واکنش‌های شیمیایی می‌شود که باعث می‌شود در سطح بیرونی این فلز براق یک لایه سبز کم‌رنگ تشکیل شود که زنگار نامیده می‌‌شود.
زنگار معمولاً مس زیر آن را از زنگ‌‌زدن بیشتر محافظت می‌کند، بنابراین مس را به یک ماده خوب ضدآب بدل می‌کند که در سقف ساختمان‌های قدیمی به کار می‌رفت.